top of page

ปูนแต่ละประเภทแตกต่างกันอย่างไร? เลือกซื้อให้ถูกปูนซีเมนต์ที่มีขายตามร้านวัสดุก่อสร้าง มีหลายหลายสีหลายแบบ แล้วแต่ละแบบต่างกันอย่างไร? โดย


ปูนซีเมนต์ที่มีขายแบ่งได้ 3 ประเภทดังนี้


1. ปูนซีเมนต์สำหรับงานโครงสร้างปูนประเภทนี้จะเรียกว่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 เรียกว่าปูนแดง เนื่องจากผู้ผลิตมักจะใช้ถุงสีแดง เหมาะสำหรับงานที่ต้องการกำลังอัดสูง ต้องการความแข็งแรง จะนำไปใช้ในงานโครงสร้าง เช่น เสา คาน พื้น ตลอดจนงานโยธาขนาดใหญ่ เช่น ถนน สะพาน เขื่อน เป็นต้น


ยี่ห้อที่นิมมได้แก่

  • ปูนซีเมนต์ เอสซีจี SCG จะเป็น ปูนตราช้าง

  • ปูนนกอินทรี จะเป็น อินทรีแดง อินทรีเพชร อินทรีทอง ฯลฯ

  • ทีพีไอ TPI จะเป็น ทีพีไอแดง ทีพีไอซูปเปอร์

  • ปูนเอเชีย จะเป็น ตราดอกบัวแดง

2. ปูนซีเมนต์ที่ใช้สำหรับงานก่อ งานฉาบ ทั่วไปมักจะเรียกว่าปูนเขียว เป็นปูนซีเมนต์ที่มีการผสมหินปูนลงไปประมาณ 25% ในขั้นตอนผลิตปูนปอร์ตแลนด์เพื่อลดการหดตัวทำให้ลดการแตกร้าวจึงเหมาะกับงานประเภทก่อฉาบและปูกระเบื้อง แต่การรับกำลังอัดจะลดลงจึงไม่เหมาะกับงานโครงสร้างที่ต้องการความแข็งแรงสูง

ยี่ห้อที่นิยมได้แก่

  • ปูนซีเมนต์ เอสซีจี SCG จะเป็น ปูนตราเสือ

  • ทีพีไอ TPI เขียว

  • ปูนเอเชีย จะเป็น ตราดอกบัวเขียว

3.ปูนซีเมนต์ มอร์ต้า (Mortar Cement)


ปูนซีเมนต์ มอร์ต้า คือ ปูนทรายสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมหลักคือ ปูนซีเมนต์ ทราย และผสมสารปรุงแต่งพิเศษ (ในอัตราส่วนที่เหมาะสมกับการใช้งานในรูปแบบต่างๆ) อาทิ ใช้สำหรับงานก่อ งานฉาบ งานเทปรับระดับ & งานซ่อมแซมพื้นผิวปูน โดยส่วนมากจะใช้ถุงสีขาว

ปูนมอร์ต้า เป็นปูนสำเร็จรูปเพียงแต่ผสมน้ำก็นำไปใช้ได้เลย โดยได้แยกเป็นประเภทๆไป เช่น สำหรับงานก่อ งานฉาบ สำหรับงานเทพื้นปรับระดับ สำหรับงานซ่อมอเนกประสงค์ เป็นต้น

ยี่ห้อที่นิยมได้แก่

  • ปูนซีเมนต์ เอสซีจี SCG จะเป็น ปูนตราเสือมอร์ต้า

  • ปูนอินทรี มอร์ตาร์

  • ทีพีไอ TPI มอร์ต้า

เครดิตข้อมูล

https://www.yothahouse.com/article-16-read.html

0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page