top of page

เกี่ยวกับเรา

ข้อมูลทั่วไป

ชัยโฮม ค้าวัสดุ ตั้งอยู่ที่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ประกอบกิจการประเภท จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง วัสดุตกแต่ง อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ประปา สี เคมีภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์ และเครื่องมือช่าง ทั้งค้าปลีก และค้าส่ง บริหารโดยผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุก่อสร้างประสบการณ์กว่า 35 ปี ในปี 2566 ทำการควบรวมกิจการกับบริษัท ว.แสงวณิชค้าวัสดุ จำกัด โดยเป็น สาขาที่ 1 ของบริษัท ว.แสงวณิชค้าวัสดุ จำกัด

วิสัยทัศน์

  • มุ่งสู่การเป็นร้านค้าวัสดุก่อสร้างอันดับหนึ่งในชุมชน

พันธกิจ

  • มุ่งประกอบกิจการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

  • คัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพ ในราคาที่เข้าถึงได้ แก่ลูกค้าในท้องถิ่น

  • จัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าด้วยความรวดเร็ว

  • สร้าง และรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า และพันธมิตรทางการค้า

  • พัฒนาการบริหารจัดการภายในให้มีความเป็นสากล และตรวจสอบได้

bottom of page