top of page

ร่วมงานกับเรา

รับสมัครงาน

ผู้จัดการ แผนกบัญชี 1 อัตรา

อัตราค่าจ้าง 25,000-35,000

หน้าที่รับผิดชอบ:

 • วางระบบบัญชีในบริษัท

 • ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำบัญชีให้เป็นไปตามระบบงานที่วางไว้

 • ทำหน้าทีจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน

 • รายงานบัญชีต่าง ๆ นำเสนอผู้บังคับบัญชา

 • จัดทำรายการภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง

 

คุณสมบัติ:

 • วุฒิปริญญาตรี สาขา บัญชี

 • มีประสบการณ์ด้านการบัญชีอย่างน้อย 5 ปี

 • สามารถวางแผนการบัญชีและสามารถเป็นผู้นำทีมได้

 • มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการบัญชีและภาษีต่าง ๆ

 • มีทักษะในการใช้โปรแกรมบัญชี

พนักงานขาย OSR 2 อัตรา

อัตราค่าจ้าง 9,000 +incentive

หน้าที่รับผิดชอบ:

 • ติดต่อประสานงานลูกค้าหน้าไซด์งาน

 • ประสานงานการขาย

 • หาลูกค้าใหม่ๆ

 • บริการ และติดตามลูกค้าเดิม

 

คุณสมบัติ:

 • เพศชาย อายุ 20 - 35 ปี

 • วุฒิ ปวช ขึ้นไป

 • อัธยาศัยดี อ่อนน้อย ถ่อมตน

 • มีประสบการณ์ด้านการขายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • ขับรถยนต์ หรือมอเตอร์ไซค์ได้

เจ้าหน้าที่การตลาด 1 อัตรา

อัตราค่าจ้าง 9,000-12,000

หน้าที่รับผิดชอบ:

 • คิดกลยุทธ์ โปรโมชั่น แคมเปญ ส่งเสริมการขาย

 • ดูแล เว็บไซต์,ไลน์ facebook,tiktok

 • โปรโมทสื่อตามทางต่างๆ ทั้ง online, offline

 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวของในการทำการตลาด

 

คุณสมบัติ:

 • วุฒิ ปวช ขึ้นไป

 • มีความคิดสร้างสรรค์

 • อายุ 20 - 30 ปี

 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง

 • มีทักษะในการใช้โปรแกรมออกแบบสื่อ จะได้รับการการพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ทำงาน บริษัท ชัยโฮม ค้าวัสดุ จำกัด

วิธีการรับสมัคร

​-สมัครด้วยตัวเองที่สำนักงาน
-ส่งประวัติมาที่ chanonko@gmail.com

 
สนใจติดต่อ: คุณ ชานล 0964236635

bottom of page